Stránka se aktuálně připravuje

 • POHYB V DATABÁZI
 • UŽIVATELSKÝ ÚČET 
 • VYHLEDÁVÁNÍ
 • MIRADOR & Můj výběr
 • ICONCLASS
 • TÉMATA
 • VISE
 • VÝSTAVY

POHYB V DATABÁZI (záložky, šipky)

Databáze nabízí pět pracovních ploch, mezi kterými je možné přepínat pomocí záložek.

Funkce každé z nich je popsána samostatně níže.

Návrat k výsledku rešerše a přechod mezi jednotlivými záznamy umožňují červené šipky.

UŽIVATELSKÝ ÚČET 

Registrace a přihlášení

Bližší informace o projektu, řešitelském týmu (včetně kontaktů), nápovědu a především možnosti registrace a přihlášení lze vyvolat pomocí roletky vlevo nahoře.

K založení uživatelského účtu je třeba uvést platnou e-mailovou adresu (přijde na ni potvrzovací odkaz) a zadat libovolné heslo (znaky nejsou omezeny).

Funkce Můj výběr

Přihlášený uživatel získá přístup k tvorbě vlastních kolekcí pomocí funkce Můj výběr, následně může plnohodnotně využívat prohlížeč Mirador a také se mu otevře editační prostředí výstavního modulu určené k vlastní online kurátorské činnosti.

Výběr zvoleného záznamu knihy/ilustrace lze provést  dvěma způsoby. První z možností je přímý výběr ve výsledku rešerše pomocí ikony vpravo. Po výběru se ikona označí červenou barvou. (Identický postup nabízí také pracovní záložky ICONCLASS a TÉMATA). 

Druhou možností je výběr v záznamu pomocí tlačítka vpravo za názvem knihy/ilustrace.

Zvolený záznam se pak zobrazí v nabídce funkce Můj výběr, kterou vyvoláme v pravé dolní části obrazovky.

Pro aktivaci zobrazení v prohlížeči Mirador je následně třeba z kolekce vybrat jeden či více záznamů (označí se zeleně) a stisknout tlačítko Otevřít v Miradoru.

VYHLEDÁVÁNÍ (ilustrace/knihy)

Aplikace nabízí vyhledávání v záznamech ilustrací a knih, v nichž byly ilustrace otištěny. Záznamy ilustrací a knih jsou vzájemně provázané. Jednotné vyhledávací rozhraní nabízí dva druhy vzájemně interaktivního vyhledávání v záznamech ilustrací nebo knih. 

Vyhledávací okno

 • umožňuje vyhledávání na základě libovolného dotazu na základě fulltextu (Vše)
 • umožňuje vyhledávání na základě vybraných parametrů
 • umožňuje kombinované vyhledávání na základě zadaných parametrů (Přidat další)

Fasetová navigace a časová osa

Umožňuje vyhledávání na základě časového rozmezí vzniku ilustrace či knihy a tří typů dotazu.

Skupina Kdo: zahrnuje autory ilustrací a knih, tiskaře a vyobrazené osoby.

Skupina Co: zahrnuje věcná hesla a klíčová slova popisující tematický obsah ilustrace či knihy.

Skupina Kde: vyhledávání podle místa vydání tisku či vzniku štočku.

Součástí nabídky je také filtr dokumentů dostupných v IIIF formátu.

Výsledek rešerše

Výsledek rešerše se ve výchozím nastavení zobrazuje jako výpis zkrácených záznamů (ilustrace i knihy) nebo jej lze zobrazit jako galerii (ilustrace). V obou případech je možné ovlivnit počet zobrazených výsledků (10, 25, 50). Následně je možné výsledek řadit podle názvu (A-Z, Z-A) nebo podle roku vytištění či vzniku štočku.

Struktura záznamu a vyhledávací údaje

Detailní záznam ilustrace nabízí základní údaje o ilustraci, z nichž některé mají selekční funkci a souvisí s vyhledávacími možnostmi aplikace (název; identifikátor, který slouží také jako hyperlink do portálu knihoveda.cz; autor/umělec; údaje o vydání či o vzniku štočku; klasifikátory systému ICONCLASS; autority: tiskaři a další související osoby; místo vydání, téma, žánr a klíčová slova). Dále poskytují bližší informace k ilustraci, které neslouží primárně k vyhledávání (umístění; technika; poznámky; odborná literatura; exemplářové údaje), případně mají jinou specifickou funkci (odkaz/vazba na knižní titul, ve kterém je ilustrace otištěna, permalink k odkazování celého záznamu, IIIF manifest pro další využití v prohlížeči Mirador). Ve výchozím nastavení je část záznamu skryta a je třeba ji tzv. rozbalit (Zobrazit více). Součástí záznamu je omezený náhled digitální kopie s výřezem ilustrace, který lze ještě zvětšit v galerii, ale především prohlížeč Mirador, který obsahuje dvě digitální kopie (výřez ilustrace a celou stranu s ilustrací) a nabízí možnost zoomování pomocí myši. Pod prohlížečem Mirador je k dispozici linkovaný seznam dalších ilustrací ze stejné knihy.

Ukázka tzv. rozbaleného záznamu včetně poznámek, související literatury atd. Červeně označené údaje mají vyhledávací či linkovací funkce. Součástí záznamu je kromě náhledového obrázku vpravo nahoře také prohlížeč Mirador, který v základním nastavení umožňuje přiblížení detailu ilustrace.

Struktura záznamu knihy je identická, ale nabízí výrazně omezené vyhledávací možnosti.
Klíčovým faktorem pro studium ilustrací v kontextu knihy je zde však nabídka všech ilustrací z dané knihy v prohlížeči Mirador (náhledy stran s ilustrací) a jejich linkovaný soupis (pořadí odráží číslo v apendixu identifikátoru př. K02357_IL001).

MIRADOR & Můj výběr

Můj výběr

Registrovaným a přihlášeným uživatelům nabízí prohlížeč Mirador další pokročilé funkcionality (úprava světlosti, kontrastu, sytosti, převod do stupnice šedi či inverze barev, otočení a inverze obrázku). Pro jejich využití je potřeba přidat vybranou ilustraci či knihu do kolekce a následně zobrazit v single módu. Viz funkce Můj výběr

Zobrazovací funkce

Single mód nabízí v liště nástrojů v pravém horním rohu okna prohlížeče řadu zobrazovacích funkcí, které uživateli umožní sledování detailů, které běžné zobrazení obrazového dokumentu neposkytuje. Kromě možností upravit světlost, kontrast, sytost barev či převedení barevného obrazu do stupnice šedi, má uživatel k dispozici také inverzi barev, která může být velmi nápomocná při podrobném studiu dřevořezových štočků. Vzhledem k častému výskytu kopírování štočků, při kterém docházelo k inverzi obrazu je pro badatele velmi užitečnou funkcí také pravolevé překlopení obrazu zv. flip.

Příklad inverze barev, při níž vyniknou detaily řezby štočku.

Motivicky shodné vyobrazení s opačnou orientací.

Pravolevé překlopení obrazu (flip) umožňuje porovnání kompozice vyobrazení.

V dolní části okna prohlížeče je možné jednoduše přepnout mezi ořezem ilustrace a celou stranou, na které je ilustrace otištěna, což umožňuje mimo jiné sledovat v jakém kontextu je ilustrace uvedena a jak je v rámci sazby umístěna.

V případě volby módu gallery se zobrazí všechny obrazové dokumenty (strany s ilustrací) ze záznamu knihy nebo ořez ilustrace a strana s ilustrací ze záznamu ilustrace.

Příklad zobrazení záznamu Knijha Erasma Roterodámského (K02357) v módu gallery, jenž uživateli nabízí všechny strany s ilustracemi z daného titulu.

Příklad zobrazení dvou záznamů ilustrací v módu gallery (ořez ilustrace a strana s ilustrací).

IIIF manifest

Prohlížeč Mirador pracuje s obrazovými dokumenty ve výměnném formátu IIIF (International Image Interoperability Framework), což umožňuje na jedné straně zobrazení obrazových dokumentů z databáze e-ilustrace v externích databázích třetích stran a zároveň zobrazení obrazových dokumentů z externích databází v aplikaci e-ilustrace. K tomuto účelu slouží permanentní URL adresa, která je součástí záznamů ilustrací/knih v databázi e-ilustrace.

Vložení této permanentní URL adresy do řádku vpravo nahoře (Add new object from URL) umožní zobrazit ilustraci z databáze e-ilustrace např. v portálu Biblissima.

Mirador následně umožňuje vložení dalších URL adres a zobrazení dalších objektů.

Obdobným způsobem lze zobrazit ilustraci z externí databáze v prohlížeči  Mirador aplikace e-ilustrace. Postup je však mírně odlišný. V levém horní rohu okna prohlížeče je třeba zvolit tlačítko + a následně vložit URL adresu pomocí tlačítka Add resource v pravém dolním rohu .

V pravém okně zobrazuje prohlížeč Mirador aplikace e-ilustrace vyobrazení z belgických bajek přístupných v portálu Biblissima. https://portail.biblissima.fr/ark:/43093/idata5450589118c13c0594dfeae9c87b069a05ba2903